Banevandring og information 20. marts. kl.11-13

På generalforsamlingen i november fremkom et ønske omkring en banevandring og det vil Baneudvalget nu gerne følge op på.  Baneudvalget vil på dette møde give en general information omkring banen og de områder der arbejdes med. Ligeledes vil det være muligt at komme med konkrete forslag, som efterfølgende kan drøftes i Baneudvalget.  Eventuelle forsalg bedes…