Kære medlemmer, 

Fra denne torsdag – og fremadrettet – vil shoppen om torsdagen lukke klokken 16.30. 

 

På søndag den 2. juli er shoppen kun åben fra kl. 7.30 – 9.00 grundet Gunstart i forbindelse med Hornbæk Open. 

 

Med venlig hilsen, 

Christian fra Shoppen