Kære medlem,

Af Hornbæk Golfklubs vedtægter §3 fremgår det, at ændring af medlemskategori eller udmeldelse af klubben, skal ske skriftligt senest den 30. september 2021. For juniorer er fristen 31. marts 2021.

Har du allerede meddelt Sekretariatet dine ønsker, så skal du ikke gøre yderligere. Ligeledes skal du ikke gøre noget, hvis du fortsætter som før.

Ønsker du at ændre noget, så skriv en mail til Sekretariatet på golf@hbgk.dk

Vær opmærksom på, at klubben på nuværende tidspunkt har venteliste på medlemskab. 

Har du spørgsmål, så er du naturligvis også velkommen til at kontakte Sekretariatet på mail eller telefon 49759570.

Venlig hilsen
Bestyrelsen