Kære medlem,

Dette er ikke ”Fake News” på en 1. april, banen åbner i morgen torsdag den 2. april.

Bestyrelsen har valgt at følge DGU’s anbefalinger og vi henstiller til vores medlemmer at nedenstående respekteres.

Er du i tvivl, så er vi klar i Golfreceptionen til at hjælpe dig på telefon 49759570 eller e-mail golf@hbgk.dk.

 

Booking af tider

 1. Der kan kun bookes to bolde
 2. Der kan kun bookes tider fra kl. 10 (indtil vi er sikre på at risiko for frost er væk). Hvis muligt åbner vi for tider inden på selve dagen, hvis vi er sikre på at der ikke kommer frost.
  Kontroller banestatus på hjemmesiden (http://www.hbgk.dk/banerne/banestatus/)
 3. Der kan kun bookes en tid pr. spiller for at sikre alle lige mulighed for at spille. Der kan bookes en ny tid 3 timer efter din runde er startet.
 4. Booking bør primært foregå med spillere fra samme husstand eller med fast spillemakker

Ankomst, Spillet og efter runden på golfbanen

 1. Spil foregår i max 2 bolde
 2. Tider bekræftes om muligt via GolfBox App
  Se vejledning på hjemmesiden (http://www.hbgk.dk/tidsbestilling/bekraeft-tid-i-golfbox-app/)
 3. Scorekort føres via GolfBox app eller lignende
  Se vejledning på hjemmesiden (http://www.hbgk.dk/tidsbestilling/scorekort-i-golfbox-app/)
 4. Spil på banen bør primært foregå blandt spillere fra samme husstande eller med fast spillemakker
 5. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 min før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 6. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op ad hullet
 7. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 8. Banemateriel (f.eks. river, boldvaskere m.m.) er fjernet
 9. Vandhaner på banen er lukket
 10. Affaldsspande og lignende tildækkes eller fjernes
 11. Det er kun klubbens egne medlemmer, som har adgang til banen
 12. Der vil være Golfværter til stede for at tilse at anbefalingerne overholdes

Andre praktiske oplysninger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter er lukket
 2. Alle træningsfaciliteter er lukket
 3. Alle toiletfaciliteter er lukket
 4. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet er forbudt
 5. Brug udelukkende elektronisk booking og bekræftelse via GolfBox app.
 6. Husk at tjekke Banestatus vedr. Buggy kørsel, trolleys, frost m.m. (http://www.hbgk.dk/banerne/banestatus/)

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 min før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere, særligt omkring teestedet, på greens og i transporten mellem de enkelte huller.
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr
 7. Undgå at berøre flagstangen
 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning