Indspilsgreen åbnes med følgende restriktioner fra 15. april 2020

  • Der må maksimalt opholde sig tre spillere på eller omkring indspilsgreen ad gangen
  • Det er kun tilladt at benytte egne bolde
  • Hullerne bliver ændret, så der indsættes en foring i hullet der gør at bolden kun kan ligge 5-10 millimeter nede i hullet
  • Det er forbudt at berøre eller tage flaget ud af hullet.
  • Proen har fortrinsret i forbindelse med træning
  • Husk at følge de generelle regler om afstand og hygiejne
  • Pas på de nyanlagte områder.

God fornøjelse