Så bores der nedad!!

JORDBUNDSPRØVER SKAL DER TIL. I sidste uge havde vi besøg af Franck Geoteknik, som er hyret til at foretage jordbundsprøver på det område, hvor vores nye bade-og omklædningsrum skal bygges og ikke mindst vores golfcenter. Jordbundsprøverne skal afgøre, hvor langt ned vi skal for at nå et stabilt underlag til fundamentet. Desværre viste prøverne, at…