REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 19 & 26 januar 2021
HORNBÆK GOLFKLUB

 1. Formanden har ordet.
  Det har ikke været muligt at ansætte en deltidstræner og stillingen vil ikke blive besat. Den nye klubsekretær Emil vil assistere Ulrik i forhold til træning af juniorerne samt ved andre aktiviteter.Bestyrelsen har behandlet en sag omkring personskade på golfbanen i det forgangne år. Klubben vil inden sæsonstart på hjemmesiden gøre opmærksom på de gældende regler vedrørende personskade på golfbanen.
 2. Gennemgang af økonomi
  Klubbens økonomi er forsat god efter de første 3 måneder af det nye regnskabsår. Den forbedrede økonomi giver mulighed for iværksættelse eller fremrykning af tiltag til at forbedre bane eller bygninger. Der er bl.a. afsat penge til renovering af klubhuset på Lærkeager.
 3. Oprettelse af et forretningsudvalg
  Bestyrelsen har sammen med klubmanageren besluttet at nedsætte et forretningsudvalg som mødes med kortere intervaller end bestyrelsen. Derfor kan der hurtig tages beslutninger i forhold til daglig drift. Udvalget består af Formand, Claus Stenholt, Mie Madsen og Klubmanager.
 4. Nyt fra Sekretariatet
  Emil starter som klubsekretær den 1 februar, som afløsning for Heidi
  Sekretariatet er blev malet og der er kommet nye gulvtæpper i både kontorer og forhal.
  Der er gang i implementering af 5G netværk, som vil give forbedret netværk i Sekretariatet samt for medlemmerne når de logger på klubbens netværk. Forventes færdigt til medio februar.
 5. Hvordan får vi flere frivillige?
  Der er behov for flere frivillige, som kan hjælpe til i klubben og i vores mange udvalg. Carsten Carstensen og Klubmanageren arbejder på et oplæg for at tiltrække flere ressourcer.
 6. Vision for banen 2025
  Bestyrelsen vil arbejde på en vision for banen de næste 5 år under hensyntagen til økonomien. Der vil blive nedsat et udvalg som repræsenterer medlemmerne på tværs af køn, alder, hcp, klubber i klubben og interesser.
 7. Banekontrol Lærkeager
  Der opleves fra tid til anden en del gratister på vores par 3 bane. Carsten Carstensen vil sammen med vores golfværter se på mulighed for øget kontrol i periode med stor belægning på banen. Der er nu opsat skilt på hul 1, at der skal betales førend der spilles.
 8. Momskompensation
  Klubben vil i 2021 forsøge at få del i momskompensationspuljen. Dette kræver, at 100 medlemmer donerer 200 kroner til klubben for at vi kan blive godkendt til at søge. Klubmanager vil snarest udsende information til medlemmerne omkring dette. En godkendelse vil potentielt kunne give os 100-200.000 kroner i refusion som kan benyttes til at forbedre bane, lokaler, nye tiltag etc. til gavn for alle medlemmer. Donationen er i øvrigt fradragsberettiget.
 9. Venteliste
  Grundet den store medlemstillgang er det besluttet, at der indføres venteliste fra 01-03-2021
  Det vil koste 200 kroner at blive optaget på ventelisten. Alle der er på træningshold såsom LG4U vil være berettiget til at blive medlem. Ventelisten vil være aktiv indtil andet besluttes.
 10. Skaf mere plads på banen
  For at skaffe mere plads på banen i de mest bookede og attraktive perioder har bestyrelsen besluttet, at der fremover kan bestilles tider 4 uger frem og max 4 tider pr. medlem. Det er ligeledes besluttet at gennemgå vores greenfee priser og hæve prisen til 525 i weekender og helligdage. Dette vil formentligt koste nogle greenfee spillere, men vil tilgodese vores egne medlemmer.
  Yderligere information omkring disse ændringer vil blive meldt ud via nyhedsbrev og hjemmeside snarest.
 11. Næste møde
  Bestyrelsens næste møde er 17-03-2021.