1. Medlemsmøder
  Under forudsætning af at Covid-19 tillader det, så er der planlagt medlemsmøder til den 15 og 16. september 2020 kl. 19.
 2. Eliteudvalget
  Bestyrelsen har været i dialog med Eliteudvalget om en opdatering af spilleretsaftaler, samt udvalgets og Bestyrelsens gensidige forventninger.
  Det har været positivt og vi er ved at lægge hånden på de sidste detaljer. Bl.a. vil Proen få en fast plads i udvalget.
 3. Danmarksturneringen
  Som følge af Covid-19 afvikles årets kampe på neutral bane. Det skyldes at der kun spilles 3 kampe mod normalt 6. Det får ingen praktisk betydning for belægningen på vores bane, idet andre hold kommer til at spille hvor vi selv skulle have spillet.
 4. Temadag for bestyrelsen
  Bestyrelsen vedtog at holde en temadag den 24. oktober 2020. Blandt punkterne til dagen vil være input fra medlemsmøderne samt gennemgang af udvalgenes arbejdsområder.
 5. Deltagelse i DGUs repræsentantskabsmøde
  Der er ingen væsentlige punkter på mødet. Temadagen er aflyst, så klubben sender kun en repræsentant for klubben.
 6. Sandkassegolf og juniorarbejdet
  På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at afvikle sandkassegolfen. Derfor vil vi lave et ekstra tiltag for de 6-7 berørte juniormedlemmer.
  Juniorarbejdet har også været hæmmet. Bl.a. har vi været nødt til at prioritere tid på træningsområderne til LG4U.
  Bestyrelsen bad Karsten Glahn fra Træningsudvalget og Klubmanageren om at fortsætte dialogen med Juniorudvalget, for at se på muligheder for at støtte op om dem.
 7. Banerne
  Banen står flot og høster megen ros. Der er frigivet midler til yderligere indkøb af topdressing af de fairways der stadig lider under følgerne af tørken i 2018.
 8. Økonomi
  Det går godt med kontingentindtægter, hvorimod vi er lidt bagefter på sponsorsiden. Klubbens greenfee indtægter er i nogen grad påvirket af den manglende mulighed for at have større spillende og spisende grupper, samt det faktum at flere af vores medlemmer spiller flere runder end tidligere.
  Omkostningerne følger budgettet, så vi forventer ikke store afvigelser i forhold til det forventede resultat.
 9. Kongegolf
  Vi nærmer os et antal tilmeldinger der svarer til 2019.
 10. Bygninger
  Bestyrelsen gennemgik standen på bygningerne på Lærkeager og kunne konstatere at der er noget vedligehold der udestår.
  Det blev besluttet at indarbejde det i kommende budgetter.
 11. Parkeringsplads
  Der vil i løbet af den kommende tid blive repareret huller i asfalten.
 12. Medlemsstatistik
  Vi har en stabil tilgang af både nye og etablerede golfere.
  Ultimo tallet er udtryk for allerede kendte skift af medlemskategorier og udmeldelser.
 13. Lær Golf på 4 Uger
  Vi måtte droppe LG4U i april, men fik en del flyttet til maj. Mange har allerede meldt sig ind og bestået prøverne.
  I juni er der en meget fin søgning.
  Der er stor ros fra deltagerne til alle dem der er involveret i deres rejse ind i golfen.