Book tider 18 huls banen

Dette regelsæt beskriver de retningslinjer, som bestyrelsen i Hornbæk Golfklub har vedtaget for booking af starttider til spil på Hornbæk Golfklubs 18 hullers bane.

Formål:

Formålet med et bookingsystem er at sikre medlemmerne mulighed for at planlægge en golfrunde. Hornbæk Golfklub har indført booking af tider via Golfbox og klubben har besluttet, at det er alle tider der skal bookes via Golfbox systemet for at sikre den bedste udnyttelse af banen.

Bookingreglerne er sat op, så de både skal tilgodese de medlemmer der spiller mange gange i faste sammenhænge som fx underklubber, venner, mv. og medlemmer der ønsker at kunne spille mere impulsivt dvs. medlemmer, der først har mulighed for at booke en runde med få dages varsel.

Bestyrelsen har besluttet, at alle tider fra solopgang til solnedgang skal bookes via Golfbox. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at alle tider kan bookes af både medlemmer og gæster, men at tiderne på lørdage og søndage morgener fra kl. 8.00 til kl. 11.50 er forbeholdt klubbens medlemmer, dog med enkelte undtagelser.

Regler – medlemmernes booking:

For at få ret til medlemsbooking skal man være aktivt medlem af Hornbæk Golfklub og man skal have taget et bagmærke. Medlemmer der endnu ikke har taget et bagmærke kan ikke booke tider, men må spille på banen under de forudsætninger og på de tidspunkter, der er defineret af klubben på det pågældende tidspunkt.

Medlemmerne kan booke sig selv, andre klubmedlemmer og gæster. Medlemmer kan ikke booke fiktive personer og hvis dette sker, betragtes det som et forsøg på at omgå systemet, og vil blive straffet med karantæne fra bookingsystemet.

Bestyrelsen har besluttet, at medlemmerne kan have 4 samtidige bookinger på 4 uger (28 dage). Booking af flere tider under pseudonym som fx ”Gæst” betragtes som et forsøg på at omgå systemet, og det vil blive straffet med karantæne fra bookingsystemet.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal være mindst 5 timer mellem to samtidige bookinger.

Ved tvivl om booking kan sekretariatet vejlede.

Regler – booking af gæster:

Medlemmerne kan booke gæster til spil på Hornbæk Golfklubs bane. Booking af gæster på sker med gæstens navn, klub- og medlemsnummer. Hvis gæstens medlemsnummer undtagelsesvis ikke er kendt, kan medlemmet booke gæsten under betegnelsen ”Gæst”. Men senest 4 dage inden tiden, skal betegnelsen ”Gæst” være erstattet af et navn, ellers slettes gæsten administrativt. Hvis gæsten er en spiller fra udlandet, kan bookingen bekræftes med navn ved henvendelse (fremmøde, telefon eller mail) i sekretariatet.

Der kan opnås gæsterabat for op til 3 gæster i samme bold.

I weekender og helligdage mellem kl. 8.00 og 11.50 er 1’ste tee forbeholdt Hornbæk Golfklubs medlemmer. Medlemmerne kan tage 1 gæst med i dette tidsrum. Det er en forudsætning, at medlemmet spiller sammen med gæsten.

Da ovennævnte tider er forbeholdt medlemmerne, kan medlemmer på grund af opsætningen i bookingsystemet ikke booke gæster med deres klub- og medlemsnummer. Medlemmet må i stedet booke med betegnelsen ”gæst” og herefter på mail eller telefon anmode sekretariatet om at bekræfte bookingen med spillerens rigtige oplysninger.

Regler – booking af underklubber:

Hornbæk har tre underklubber (Herre, Dame og Senior) samt tre aktiviteter (Begyndere, Juniorer og Elite) der har fortrin i forhold til booking af tider. Underklubbernes fortrin er:

  • Seniorer – mandag fra kl. 15.00 til 16.50
  • Herrer – onsdag fra kl. 15.00 til 16.50
  • Damer – torsdag fra kl. 09.00 til 11:20 og kl. 16.00 – 16.20
  • Begyndere – tirsdag fra kl. 16.00 – 17.50 eller søndag fra 15 til 16:50

Sekretariatet opdaterer ved henvendelse fra underklubberne deres medlemslister i Golfbox og giver hermed underklubbernes medlemmer de nødvendige rettigheder til booking via Golfbox. Men det er alene underklubbernes ansvar, at de bookede tider er booket af underklubbernes medlemmer.

Inden for deres fortrin kan underklubberne disponere frit, blot vil ikke bookede tider blive frigivet til almindelig booking senest 96 timer (4 dage) før fortrinnet. Dette gælder for alle underklubber og aktiviteter, og skal opfattes sådan at: et fortrin til Lochers piger torsdag kl. 15.00 – 17.00 frigives søndag kl. 15.00 dvs. ca. 96 timer før den første tid.

Hvis underklubberne ønsker at gennemføre aktiviteter der påvirker 1’ste tee uden for deres tidsrum, kan det kun ske efter bestyrelsens accept. Hver underklub har ret til at afvikle ét arrangement hvert år uden for deres fastsatte tidsrum fx en gunstart. Denne aktivitet bør lægges på en hverdag af hensyn til klubbens øvrige medlemmer.

Andre grupperinger og underklubber henvises til almindelig medlemsbooking. Kun bestyrelsen kan tage stilling til andre gruppers gruppebookinger.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til i undtagelsestilfælde at disponere over underklubbernes tider til klub aktiviteter som fx regionsgolf eller turneringer, der skal afvikles på Hornbæk Golfklubs bane.

Blokeringer – turneringer

Såfremt deltagerantallet ikke berettiger til det blokerede antal tider i forbindelse med turneringer skal de frigives mindst 96 timer før turneringens start.

Regler – gunstart

Turneringer kan efter aftale med bestyrelsen afvikles som gunstart i Hornbæk Golfklub. Dette gælder både klubbens turneringer, gæsters turneringer, Company Days og underklubbers turneringer.

Gunstart afvikles altid med start senest kl. 9.00 idet senere gunstart vil blokere for andre medlemmers adgang til banen. Gunstart med færre end 72 deltagere afvikles som baglæns gunstart og sekretariatet vil være behjælpelige med en optimal fordeling af spillerne på de enkelte huller.

Underklubber i Hornbæk Golfklub har automatisk ret til afvikling af 2 gunstarter pr. kalenderår.

Regler – samling af tider:

For at optimere udnyttelsen af banen har bestyrelsen besluttet, at sekretariatet har muligheden for at pakke starttider i travle perioder. Dette betyder at sekretariatet kan flytte alle spillere på en starttid (1, 2 eller 3 spillere) til en anden starttid inden for 20 minutter (2 starttider) på hver side af den oprindeligt bookede tid. Flytningen sker senest 12 timer før tiden og når det sker, sender sekretariatet en mail til den mailadresse som medlemmet har oplyst i Golfbox. Flytningen er bindende.

Regler – grupper af gæster:

Sekretariatet kan booke grupper af gæster ind på alle hverdage, men skal i bookingen tage hensyn til underklubbernes, juniorernes og begyndernes tider.

Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatet har muligheden for at booke grupper af gæster i weekenderne mellem 08.00 og 11.50.

Booking af grupper af gæster tager vigtig tid fra medlemmerne og det er derfor under en række forudsætninger:

  • Gæsterne skal komme fra de hoteller vi samarbejder med

eller

  • Bookingen skal omfatte mindst 16 tider
  • Hornbæk Golfklub fremsender én samlet faktura for greenfee til kontaktpersonen.
  • Senest 7 dage før datoen skal faktura være betalt – ellers slettes bookingen.
  • Ikke udnyttede tider refunderes ikke.

Ordningen kan benyttes sammen med de til enhver tid gældende rabatordninger. Alle klubbens øvrige regler for gæster og spil på banen skal overholdes.

Bekræftelse af tider

Når et medlem har booket en tid, så skal den bekræftes mindst 10 minutter før. Bekræftes der 9 minutter og 59 sekunder før, så registreres der en No Show.

Sletning af tider

Det enkelte medlem har ansvaret for i så god tid som muligt at slette sin tid, såfremt den ikke skal benyttes. Sker det ikke, så registreres der en No Show på medlemmet.

Regler – No Show

Hvis et medlem får registreret en eller flere No Show, så udsender Sekretariatet en mail til medlemmet der indeholder dato og tidspunkt med henblik på en afklaring af årsagen. Hvis medlemmet er uden skyld i registreringen, så slettes den.

Modsat vil medlemmer der har 3 eller flere No Shows få en henvendelse fra klubben, der henleder opmærksomheden på at der ved 5 No Shows blokeres for booking i 14 dage. Fortsætter adfærden, så kan retten til booking fratages i længere perioder, og allerede bookede tider fjernes.

Regler – misbrug af bookingsystemet:

Hvis et medlem misbruger bookingsystemet kan bestyrelsen idømme personen en straf. Straffen vil typisk være karantæne for anvendelse af bookingsystemet. I første omgang gives personen 1 måneds karantæne, siden 2 måneders karantæne og i grove tilfælde karantæne i resten af året. Det er alene bestyrelsen der tager stilling til karantæne.

Vedtaget af bestyrelsen – april 2014. Justeret april 2018