Kære medlem

I vores bestræbelse på løbende at udvikle golfklubben har vi brug for din feedback til at sikre de bedste oplevelser og største mulig værdi af dit medlemskab.

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmers oplevelse af golfklubben. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod, at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer i golfklubben skaber det bedste grundlag for klubbens forsatte udvikling og drift.

Den 11. maj udsendes første runde af Golfspilleren i Centrum 2021 til halvdelen af medlemmerne. Den resterende halv vil modtage invitation til undersøgelsen den 14. sept.. Afsender på invitationen til medlemsundersøgelsen er Players1st.

Vi har brug for netop din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af golfklubben – Tak

Venlig hilsen

Peter
Golfmanager