Udvalg

Hornbæk Golfklub er en idrætsklub der i vid udstrækning baserer sig på det frivillige arbejde en række medlemmer udfører til gavn og glæde for alle medlemmer og gæster.

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg som i det daglige er ansvarlige for de aktiviteter der er beskrevet i de enkelte udvalgs kommissioner.

Formændene for udvalgene referer, med undtagelse af Baneudvalget, til Klubmanageren.

Er du interesseret i at deltage i det frivillige arbejde er du velkommen til at skrive til os via vores Kontaktformular

Vi værdsætter din indsats som frivillig, uanset om du har få eller mange timer at give af.

TurneringsudvalgJuniorudvalgEliteudvalgKlub 30+Træningsudvalg
RegionsgolfBegynderudvalgBanetræningsudvalgSøndags Scramble UdvalgRegel- og Handicapudvalg
BaneserviceudvalgFacilityudvalgSponsorudvalgMarkedsføringsudvalgKommunikationsudvalg
BaneudvalgNatur- og MiljøudvalgByggeudvalgØkonomiudvalg