Baneudvalg

Det overordnede ansvar for bane, udenomsarealer, værksted og maskinpark påhviler Baneudvalget.

Udvalget har ansvaret for:

  • vedligeholdelse og forbedring af eksisterende baneanlæg
  • vedligeholdelse og forbedring af alle udenomsarealer (indkørsel, P-plads, opholdsarealer, skel etc.)
  • vedligeholdelse af værksted, frokoststue og pumpehus
  • vedligeholdelse og indkøb af maskinpark

Morten Søgaard

21 93 99 76
ms@godhavn.dk

Peter Juul Hansen

91 89 89 75
pjh@hbgk.dk

John Steenfeldt-Jensen

20 13 08 58
jsj@infoconsult.dk

Søren Petersen

hgk.soren@gmail.com