Natur- og Miljøudvalg

I Hornbæk Golfklub er nedsat et Natur og Miljøudvalg. Udvalget er nedsat i forlængelse af klubbens fokus på bevarelse af naturen på banen og arbejde med at forbedre klubbens generelle miljøbelastning.

Hornbæk Golfklubs golfbaner er beliggende i Nationalpark Kongernes Nordsjælland som er det historiske og meget smukke naturområde langs Gurre Å og op mod Klosterris Hegn. Banen er afgrænset af levende hegn af egetræer og slåenkrat, og der er åbnet så meget i afgrænsningen, at man på banen føler sig som i en del af det historiske kulturlandskab omkring banen.

Udvalget arbejder med bevarelse og udvikling af flora og fauna på banen og med konstant at forbedre oplevelsen for medlemmerne. Udvalget står aktivt for kommunikation om natur og miljø på klubbens arealer. Udvalget kommunikerer aktivt på klubbens Facebook, i klubbens nyhedsbreve, på hjemmesiden og aktivt i eksterne medier.

Udvalget tror på viden og følger de tiltag, der sker på Natur og Miljøområdet fra DGU´s side, men også hvad der kommer fra regeringen, kommunen og andet som kan få indflydelse på vores klub.

Udvalget har ansvaret for at klubben arbejder struktureret med at nedbringe klubbens generelle miljøbelastning for pesticider, vand, energi og affald. Dette arbejde foregår i samarbejde med både baneudvalg, bygningsudvalg og klubbens ansatte.

Udvalget kan altid bruge flere ressourcer, så hvis du er god til botanik, fugle, padder eller krybdyr eller måske insekter og har lyst til at arbejde med at skabe endnu bedre vilkår for den naturlige flora og fauna på vores bane, så sig endelig til. Kontakt enten udvalget eller Sekretariatet hvis det kunne have din interesse.

Anne Mette Dahl Jensen

23 45 38 26
amdj@ign.ku.dk

Jens Peter Nielsen

jpndge@gmail.com

Søren Petersen

hgk.soren@gmail.com