PCC-funktionen undersøger, om vejr og baneopsætning på dagen afveg fra normale forhold i en sådan grad, at en justering er nødvendig for at kompensere. Det er en daglig statistisk procedure, der sammenligner spillernes indtastede scores på dagen med forventede resultater baseret på deres Handicap, banens sværhedsgrad (slope) samt antal af spillere. PCC’en beregnes umiddelbart efter midnat. 

Hvis betydeligt færre eller flere spillere end antaget opnåede deres forventede score, har forholdene været hhv. sværere eller lettere end normalt. Målene er dog så brede, at scores i de fleste tilfælde (>80%) vil være på linje med, hvad der var forventet, og PCC falder dermed bort (bliver 0).
Alle tællende scores (kun 9 eller 18 hullers runder), som er indtastet på dagen fra spillere med et Handicap på 36,0 eller mindre, indgår i en udregning, der dagen efter resulterer i en PCC. Det er en vurdering om Course Ratingen (banens sværhedsgrad) har været korrekt, eller om den burde være justeret med hhv. -1, 0, +1, +2, +3. Populært sagt om banen har spillet x antal slag sværere på dagen. En sådan justering gælder for alle runder, der er spillet på dagen, uanset Handicap.

En evt. positiv justering bliver efterfølgende trukket fra spillerens Handicapresultat.

Alle relevante scores indtastet på dagen indgår i beregningen af PCC’en og påvirker alle scores i udregningen af deres Handicapresultater næste dag. Et kan nyberegnet handicap kan således blive justeret næste dag hvis der beregnes en PCC for dagen. Spillere bliver i GolfBox gjort opmærksom på hvis der ligger en score som kan resultere i en justering for PCC næste dag. 

Runder, spillet på en given dag, men indtastet dagen efter eller senere, indgår selvfølgelig ikke i PCC beregningen, men PCC’en vil indgå i udregningen af Handicapresultatet for disse runder med det samme. 

Alt ovenstående foregår automatisk i GolfBox for spil på danske baner, og PCC’en vil fremgå af de relevante scorekort. 

Vi har lagt mulighed for beregning ind på hjemmesiden under menuen “Banerne\PCC-beregning
Eller der kan klikkes på dette link.