Kære medlemmer af Hornbæk Golfklub

Mens sæsonen ligger stille for de fleste golfere, arbejdes der på højtryk i både sekretariat, hos greenkeeperne og i bestyrelsen. Vores nye manager, Peter, er kommet godt i gang og meget snart begynder vores nye klubsekretær, Emil. Heidi er her en måned endnu og kan hjælpe Emil godt i gang inden hun begynder sit nye job i Værløse Golfklub med arbejdstider der matcher Heidis ønsker til familielivet bedre. Heldigvis bliver Heidi og spiller golf i Hornbæk. Vi har ansat Mie Madsen, vores kasserer og bestyrelsesmedlem på deltid, som bogholder frem til sommer. Det er en stor hjælp for klubben, at Mie stiller op og hjælper.

Den nye bestyrelse er kommet godt i gang har holdt 2 virtuelle møder i januar, som I kan læse et referat af her:
Referat af Bestyrelsesmøde 19&26 01 2021

De væsentligste punkter vil jeg skrive lidt om her. Vores økonomi har det godt og vi har råd til forbedringer af både bygninger og bane, samtidig med at at vi sikrer, at der er penge til at betale enhver sit og sikre, at der også er til de kommende års udgifter til bl.a. realkreditlån og hensættelse til uforudsete udgifter. Den gode økonomi er på baggrund af en stor medlemstilvækst, som er fortsat efter generalforsamlingen.

Venteliste oprettes

Vi indfører derfor medlemsstop og venteliste fra 1.3.2021. 2020 var et år, hvor det var svært at få tider og bestyrelsen lovede på generalforsamlingen, at vi ville følge udviklingen nøje og reagere hvis det blev aktuelt. Vi har siden generalforsamlingen fået 25 nye medlemmer og med LG4U, som allerede nu er udsolgt i april og maj med ventelister, må vi reagere. Vi kan ikke tilbyde medlemskab og ikke have ledige tider på banen. Vi må balancere ønsket om en god økonomi og høj medlemstilfredshed. De konkrete rammer om ventelisten melder vi ud senere, men man kan nu advisere familie og bekendte om at vi lukker medlemstilgangen 1.3.2021. Deltagerne LG4U vil være sikret tilbud om medlemskab efter endt forløb.

Vi vil i 2021 også følge vores regler om bookning mere restriktivt end de foregående år. “No show” vil der blive reageret på og vi vil også følge reglerne om gruppebookninger og sammenlægninger af 2-bolde i 2021. Der er ingen nemme veje her og vi er opmærksomme på, at vi ikke kan stille alle tilfredse og at nogle vil modtage dette mindre positivt. Men en bestyrelse må også træffe vanskelige beslutninger ind imellem. Det er også det vi er valgt til. Du kan læse om reglerne for booking her: http://www.hbgk.dk/tidsbestilling/booking-af-tider-paa-18-hullers-banen/

Nye regler for booking af teetider.

Som et led i at skabe flere tider og færre forhåndsbookninger, har bestyrelsen besluttet, at man fremover kan booke 4 tider 4 uger frem. Det betyder forhåbentlig, at der vil være lidt flere af de attraktive tider at vælge imellem. Ligeledes justerer vi vores greenfee priser op på udvalgte tidspunkter, således at der potentielt er flere tider til rådighed for medlemmerne. 

Behov for flere frivillige

Vi er mange, som har følt os godt modtaget i klubben da vi startede, og det er vigtigt vi er i stand til at fastholde vores gode fællesskab og klubfølelse. Derfor har vi brug for dig! Har du et par timer om ugen eller mere i løbet af sæsonen, har du lyst til at byde nye medlemmer velkomme, hjælpe dem lidt i gang eller kan du køre baneservice en gang imellem eller kan du male en væg eller……vi har brug for dig. Vi har heldigvis mange frivillige, men vi trækker meget store veksler på dem. Vi sender en invitation ud snart, hvor du kan se hvad vi har brug for og hvad vi kan tilbyde dig. Jeg håber du vil bakke op. Hvis du allerede nu ved at du vil være en del af det frivillige fællesskab kan du skrive til Peter på pjh@hbgk.dk

På gensyn på banen – forhåbentlig til påske

Karsten Glahn ( Formand )