Kære alle.

Vi har i weekenden haft en på godt jysk, lidt “træls” oplevelse. Greenkeeperne kunne her mandag morgen konstatere, at der har været spillet golf på Lærkeager i weekenden. Dette til trods for at banen var dækket af sne. Vores Chefgreenkeeper Søren fortæller, at dette desværre potentielt kan give os nogle udfordringer, fordi at sne der bliver trådt ned på en green får luften trykket ud og det betyder, at det tager meget lang tid for den, at forsvinde efterfølgende. Og at græsset vækstmuligheder senere på året derfor kan blive ødelagt og det kan “forfølge” os langt ind i sæsonen.
Endvidere er den kegle der var sat op på hul 1 på teesteder for at vise at banen var lukket, slået i stykker. 
Da det ikke er til at vide, hvem som har spillet på banen eller om det overhovedet er medlemmer der har været der, så er dette blot en venlig henstilling til, at huske på, at Lærkeager også er lukket når der er sne på banen.
På den måde sikrer vi, at vi har en god par3 banen hele året til glæde for alle.

Hilsen

Golfreceptionen