Greenkeeperne vil i dag tømme vandingsanlægget på banen, hvilket kan betyde, at der kan forekommer vandsøjler op af jorden.

Dette er helt naturligt, da der pustes luft ud i alle rørerne som dermed tømmes for vand.