Vi startede sæson 2020 med Corona, ingen vidste hvordan sæsonen ville blive. I greenkeeperhuset skulle vi leve med restriktioner, mindst mulig social kontakt, ændret banepleje/baneopsætning.

Men heldigvis sluttede sæsonen over alt forventning med kæmpe succes, mange spillede runder og mange nye medlemmer.

Greenkeeper-teamet har haft travlt, banen har aldrig været brugt så meget som i år, de forskellige baneelementer blev naturligvis slidte og trængte til ekstra pleje.

På trods af at teamet sidder på maskinerne kl. 5,30, vil der forekomme travle dage med ventetid for både medarbejdere og spillere med tidlige starttider. Så fortsæt endelig med tålmodighed og gensidig respekt.

Der har været talt en del om plejen af banen, specielt optimering af bunkers og greens, nedenfor vil jeg beskrive baneelementerne hver for sig, noget af beskrivelsen kan godt forekomme lidt ”nørdet” 😊

Søer/vandløb/skov og fårefold:

Søer og vandløb bliver vedligeholdt, som sædvanlig med udtrækning af dunhammer, og skæring af siv.

Vores lille sø ved 7. green er ekstra beskyttet af naturbeskyttelsesloven og oprensning kræver tilladelse fra Helsingør kommune.

Vi har søgt kommunen om tilladelse til rydning af opvækst og fik en 3-årig dispensation, det eneste vi skal bevare, er de 2 krogede birketræer ved søkanten mod 8. fairway. Rydningen vil blive sat i gang denne vinter.

Vi har ikke de store rydningsprojekter, med hensyn til trægrupper, bortset fra et par risikotræer vi har stående på banen. Tørken har også taget livet af en del træer som vil blive fjernet.

Nede i folden er fårene glade, og har haft det godt hele sæsonen, fårene forlader folden som sædvanlig omkring 1. december og kommer tilbage nyklippede omkring 1. april.

Rough:

Både den uklippede og den klippede rough har visuelt kæmpe betydning for udformningen af et golfhul.

Set fra teestedet af adskiller roughen hullerne fra hinanden og belønner de lige slag, roughen er vigtig for naturen (flora og fauna), så vigtig at vi i Hornbæk Golfklub, har arealer som kun må klippes en gang årligt, hvis man opsamler afklippet og kører det væk fra arealet.

Men på trods af det, og kun på de arealer, hvor vi ikke har restriktioner, har baneudvalget besluttet at ændre en smule på den uklippede rough.

De berørte huller vil være hul 5-7-8-11 og hul 12, f.eks. på hul 12 er det området omring den første fairwaybunker.

160 arbejdstimer brugt i 2020.

Semirough:

Semirougen er den højde der er lidt højere end fairway, der er ikke besluttet ændringer af semiroughen i 2021, udover slitage fra 2020 som selvfølgelig skal reetableres.

500 arbejdstimer brugt i 2020.

Fairway:

Fairways har plejemæssigt været overset siden banen blev etableret, de seneste år har tørken og slitagen forringet græssammensætningen, og klubben har været nødt til at afsætte penge til forbedring.

Bestyrelsen satte 200.000 af til topdressing/eftersåning i 2020, idet denne proces er temmelig dyr, var man nødsaget til at koncentrerer sig om enkelte fairways.

Det har hjulpet betydeligt, og der er en klar forbedring, 13. fairway var i 2019 den dårligste vi havde, og på nuværende tidspunkt en af de flotteste😊

Fairway som er dresset i 2020: Starten af hul 1, 80% af hul 2, starten hul 5, 100% hul 13, 80% hul 16, lidt på hul 4-7-8-10 og hul 15. Vi har kørt over 500 tons ud i 2020.

Der er heldigvis sat penge af igen i 2021 så vi kan blive færdig med 4-7-8-10 og 15 hul.

720 arbejdstimer brugt i 2020.

Teesteder og forgreens:

Der er ingen planer om ændring af teesteder eller etablering af nye, vi er i efteråret blevet færdig med det nye Tee 45 på hul 13, teestedet åbner senest 1.maj 2021.

Tørken var hård ved de nye Tee 45 teesteder, som ikke har etableret vandingsanlæg. Når tørken indtræffer i marts og april som i år, når planten ikke i vækst, og bliver derfor ikke modstandsdygtig overfor slid, planten risikerer at gå ud.

Resten af sæsonen blev heldigvis rigtig fint blandet vejr, perfekt til græsvækst og spiring, så Tee 45 er fine igen.

Udover klipning/gødning og hånddressing har teestederne været luftet seks gange.

Forgreens har været flotte/tætte i år, ingen planer angående ændring.

Forgreens er dresset med 50 tons i år, udover klipning/gødning er forgreens luftet fem gange.

630 arbejdstimer brugt i 2020.

Bunkers:

Bunkers har aldrig været flottere end i denne sæson, og scorer også topkarakterer i ”Golfspilleren i centrum”. Optimering af bunkerplejen har gjort forskellen. Bunkerrivning har normalt været 2xugen med kantrivninger, denne sæson har vi revet bunkers 7xugen med enkelte undtagelser.

Visuelt betyder det en stor forskel, banen som helhed ser bare bedre ud med nyrevet bunkers.

Etablering af ukrudt er stort set ikke til stede når man kører en rive igennem sandet hver dag, og hvis man har en håndfuld småsten med ud af bunkeren hver dag, vil der naturligvis være færre sten i overfladen end hvis man gør det 2xugen.

Og ja, det koster lidt på benzinkontoen, men det er vist også det eneste minus.

600 arbejdstimer brugt i 2020.

Greens:

Greens, har ligesom bunkers, haft et højere niveau i denne sæson, spillerne har været meget tilfredse med både hastighed og boldrul, det høres på terrassen og vises tydeligt i ”Golfspilleren i Centrum”.

Optimering af greens i 2020, har medført en anden plejestrategi end tidligere, uden at gå på kompromis med sundhed og naturen. Det er jo sådan, at indenfor moderne greenkeeping, ændrer plejestrategierne sig ved hjælp af forskning, produkter som gødning/afspænding/topdress og græsfrø ændrer sig med lynets hast til det bedre, så den viden skal man selvfølge sætte sig ind i og benytte sig af. Forklaring kommer her:

Vi starter med tromling/rulning af greens, denne proces giver hastighed og forbedrer boldrullet, grunden til at man har holdt lidt igen med denne proces, var at man var overbevist om, at for meget tromling ville skade greens på grund af komprimering.

Det har så vist sig ved forskning de sidste 10-15år, at der faktisk ikke er noget man gør bedre for greens end at tromle dem, svampe/sygdomme og mos formindskes, hastighed og boldrul forbedres og greens bliver visuelt bare flottere, så det er bare med at komme derudaf😊

I Hornbæk kører vi med vibrations-/tromle led, som ikke komprimerer dybere i vækstlaget, men kun trykker i toppen, udover det vibrerer den sandet i overfladen, og da topdressen er sand med den rigtige kornkurve, er det ikke muligt at pakke sandet med denne proces. Men for at være helt sikre lufter/prikker vi greens ca. 8x i sæsonen, og så får vi også sat gang i omsætningen af dødt organisk materiale (filtlag,) som findes i overfladen af greens.

Udover at klubben har investeret i et nyt forbedret vibrations-/tromle sæt, har vi i 2020 optimeret rulningen fra 1-2 x ugen til 5 x ugen, det har givet synlig effekt.

Forskning og forædling hos græsproducenterne giver også hele tiden nye muligheder, sorterne bliver stærkere og mere modstandsdygtige overfor svampe/sygdomme og slid, samt nøjsomme med hensyn til vand/gødning. Med disse faktorer i spil, har vi i denne sæson klippet greens i en højde på 4,2mm, vi har før ligget på 4,5-5mm, dette tiltag giver selvfølgelig også lidt fart.

Vi laver greensanalyse på samtlige greens i april måned, her måler vi     rodlængder/filtlag/græssammensætning/ukrudtstryk og sygdomme. Denne analyse giver os et overblik og mulighed, for at ændre baneplejen, uden at gå på kompromis med tilstanden i greens. Analysen har vi lavet i 10 år.

Med dette værktøj kan jeg til april se om en klippehøjde på 4,2 mm har ændret tilstanden. Analysen skal altid udarbejdes på samme tidspunkt hver år, rodlængen kan f.eks. varierer i løbet af sæsonen, fra oktober til marts bruger planten kræfter på rodudvikling, resten af året bruges energien til at producerer bladmasse.

I løbet af sæsonen tilføres der gødning og kunstvanding, planten får serveret det hele fra overfladen, og har derfor ikke behov for at sætte rødderne dybt, men det er planten nødsaget til fra oktober til sæsonstart.

Greens har i år været ens og set visuelt bedre ud, det hænger helt sikkert sammen med at vi tilfører gødning hyppigere end før og i mindre mængder, vores tilførelse af afspændingsmiddel har klart gjort en forskel.

Afspændingsmiddel bruger vi for at bryde den barriere, der f.eks. findes i det døde organiske (filtlag) i toppen af greens. Fordele ved brug af afspænding:

Vand og næring har bedre mulighed for at komme til rodzonen, fremmer rodvækst.

Forbygger og bekæmper tørkepletter.

Vandingseffektiviteten maksimeres.

Greenoverfladen holdes mindre fugtig.

Vand og luftbalancen forbedres.

Forskning med afspænding, har de sidste par år vist gode resultater, og vi har i Hornbæk Golfklub oplevet mindre slitage/tørkepletter, mørke skygger i greenoverfladen (anaerobe forhold) er formindsket, kraftig nedbør ligger ikke så længe på greenoverfladen og greens virker ensartet.

Vi tilfører årligt 100 liter, for bare 10år siden tilførte vi 20 liter og for 15-20år siden 0.

Oktober og november har vi brugt en del tid på at vinterforberede greens.

1700 arbejdstimer brugt i 2020.

 

Tak for en god sæson.

Søren Petersen
Chefgreenkeeper