Lokalregler

 • Banemarkeringer
  Hvide markeringer = Out of bounds
  Røde markeringer = Strafområder
  Blå markeringer = Areal under reparation
  Markeringer med grøn top = Område med spilleforbud
 • Træer med blå markering, dæksler samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer, Regel 16.1
 • Ved spil af 1. hul er 18. hul out of bounds. Ved spil af 10. hul er 9. hul out of bounds. Ved spil af 18. hul er der out of bounds mod 2. hul startende fra dobbeltpælene ca. 14 m. fra søen.
  Ved spil af alle andre huller er de sort/hvide pæle ikke-flytbare forhindringer, Regel 16.1
 • Hegnet langs 3. og 10. huls venstre side markerer out of bounds.
  Fårefolden mellem 3. 4. og 15. hul er out of bounds. Hegnet markerer grænsen.
 • Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 15, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a: spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, eller som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe en bold i droppezonen. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.31. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne.
  2. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – skal spilleren fortsætte med den provisoriske bold.
  3. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold.
 • Hvis en bold er i eller det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en bold som ikke er fundet er i strafområdet på 17. hul, må spilleren gå frem efter:
  1. Regel 17-1d
  2. eller ligeledes med 1 strafslag droppe en bold i droppezonen.
 • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.Straf for overtrædelse af lokalregler:
  Hulspil: Tab af hul
  Slagspil: Generelle strafGodkendt af DGU 2019

Etikette vedr. invitation til at overhale / blive ”lukket igennem”

Hvis det er åbenlyst, at en bagfrakommende ”bold” spiller hurtigere, bør denne af den forangående ”bold” altid inviteres til at overhale (lukkes igennem) ved førstkommende lejlighed.

Hvis det er åbenlyst, at en bagfrakommende ”bold” spiller hurtigere, og der er et eller flere frie huller foran den forangående ”bold”, eller hvis spillere i denne ”bold” skal søge efter en bold, skal den bagfrakommende bold inviteres til at overhale (lukkes igennem) ved førstkommende lejlighed.

I weekender og på helligdage har 1- og 2- bolde hverken har krav på eller kan forvente at blive inviteret til at overhale (lukket igennem) en forangående ”bold”.

MIDLERTIDIGE LOKALREGLER

 • Oplæg på det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere. Se opslag i receptionen eller klubhuset.
 • Efter spillerens valg kan dyreekskrementer fra ænder, gæs, hvorfra lempelse kan gives, behandles enten som.:
  En løs naturgenstand der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter regel 16.1