Regel- og Handicapudvalg

Det overordnede ansvar for regler (kendskab og afgørelse) samt handicap påhviler Regel- og Handicapudvalget.

Udvalget har ansvaret for:

  • Kendskab til de til enhver tid gældende regler
  • Træffe afgørelser i forbindelse med regel-spørgsmål
  • Ajourføring samt offentliggørelse af medlemmernes handicap
  • Scorekort
  • Lokalregler, herunder midlertidige lokalregler samt offentliggørelse af disse
  • Banens rating (i samarbejde med baneudvalget)
  • Baneguide (i samarbejde med baneudvalget)

John Steenfeldt-Jensen

20 13 08 58
jsj@infoconsult.dk

Peter Staal

20332826
staals@events.dk

Peter Juul Hansen

91898975
pjh@hbgk.dk

Bo Jørgensen

26255821
bojoerge@gmail.com

Bent Andersen

26850776
mette@visnek.dk

Raymond van Wonterghem

28870231
raymond@vanwonterghem.dk

Lars Mygind

24256591
lmy@fammygind.dk

Claus Borly

40 50 68 20
claus@borly.dk