Formandens klumme

Sæsonen er i gang, og der har været meget at glæde sig over, ikke mindst vores fantastiske bane og den stand vores greenkeeperteam har sat den i. De bedste greens i klubbens historie og en banestand som gør, at der dels fortælles om den i alle klubber omkring os, dels at vi har rigtig mange greenfeespillere.

Vores elitehold har sat snuden i sporet til en god sæson, ikke mindst en meriterende sejr over Hjortespring til 1. divisionsholdet. Det bliver spændende af følge vores stærke dame- og herrehold i sæsonen. Mød op og støt dem på hjemmebanen. Klubben har i år sat lidt ekstra økonomi af til eliten i form af tøj og lidt mere trænerbistand. Personligt tror jeg ikke at de få ekstrapenge gør forskellen, men at den opbakning vi viser gør forskellen. Jeg glæder mig over at se så mange dygtige spillere på rangen og glæder mig også til ”Spil med eliten” d. 6.6. 

Vi har haft en god tilgang af juniorer og det er en fornøjelse at mærke stemningen når de indtager klubben, ikke mindst om lørdagen hvor sandkasserne også er her. Som bedstefar elsker jeg, når Alfred råber : ”Bedstefar, se hvad jeg kan”. Den glæde og entusiasme alle viser, er med til at skabe grundlagt for klubben fremover. En glæde og entusiasme man også mærker hos LG4U, hvor andre udtryk dog også høres 😊 Vores klub har så mange frivillige kræfter der bakker op og det er gennem dem vores gode foreningsliv skabes. Alle der kommer mærker det, venlighed, imødekommenhed og humor. Tak for jer.

Bestyrelsen er kommet godt i gang med sæsonen, vi har det godt sammen og kan bøje meninger i øjenhøjde, det er en vigtig del af arbejdsglæden for en formand. De fleste medlemmer har orienteret sig om både vores og sekretariatets arbejde gennem de fremragende nyhedsbreve der udsendes af Peter og Emil. Vores statisk viser at ca. 75 % af medlemmerne åbner nyhedsbrevene. Imponerende. Jeg vil adressere et par af de store temaer vi arbejder med pt.

Bookingreglerne. De nye bookingregler giver anledning til diskussioner rundt omkring og det vidste vi jo godt. Overordnet set, ser det ud til at have den effekt, at det er muligt at booke tider hvis man planlægger, også i weekender. Dem der oplever problemer, er også dem der spiller meget i klubber i klubben, så løber man hurtigt tør for tider. Vi fastholder de nuværende regler frem til sommer, så evaluerer vi på baggrund af både konkrete data og medlemsinput, b.la. via medlemsundersøgelsen. Der er ikke noget kvikfix til bookingproblematikken, vi må på den lange bane sikre os at kuren ikke er værre end sygdommen og det gør vi ikke ved at have slingrekurs.

Vision 2025. Bestyrelsen har færdiggjort kommissorier for de 3 hovedområder vi ønsker at lave en strategiplan for frem mod 2025. Det drejer sig om Bane – Bygninger og Elite. Vi vil nedsætte grupper som inden 1.9 skal fremlægge strategiplanerne for bestyrelsen. De vil så blive behandlet og fremlagt på generalforsamlingen d. 25.11.2021. Der ligger en del visioner og planer fra tidligere, men økonomien har gjort, at det ikke har været realistisk med langsigtede investeringsplaner. Vores nuværende økonomi gør, at vi kan tage fat i de helt nødvendige udviklingsområder der er for klubben og måske også tænke lidt større tanker end tidligere. Træningsområder trænger til opgradering, klubhus er for lille, restauranten er for lille, bade- og omklædningsfaciliteter er utidssvarende, P-plads er for lille, hallen på Lærkeager er ubrugt, greenkeeperfaciliteterne er midt i det hele, mangel på tider, helårsaktiviteter i klubben etc.  Vi vil tænke lidt større og også langsigtet og forsøge at lave en strategi med handlingsplaner som kan bære os ind i fremtiden. Vi må have en rød tråd og en vision for fremtiden. Alle ved at visioner ikke altid udmøntes, men at de er en rettesnor for arbejdet og med til at synliggøre hvad bestyrelsen skal arbejde sammen med medlemmerne om i fremtiden.

Økonomien. Vores økonomi har det rigtig godt, faktisk bedre end vores budget 2021 pt. Vi passer på pengene, men har været i stand til at lave nødvendige forbedringer og har aktuelt sat penge af til at gøre noget ved 1.sal ift. udvidelse af mødelokalet og til opsættelse af bafler som kan forbedre akustikken. Vi håber også vi er i stand til at afsætte penge til en byggefond som skal understøtte visions- og strategiplanerne. En byggefond som gerne skal udbygges de kommende år. Vi må sætte penge af i de gode tider.  Der er også andre mindre investeringer på vej som vil kunne mærkes af medlemmerne.

Vi satser på at coronasituationen tillader medlemsmøder efter sommerferien, indtil da er alle velkomne til at henvende sig med spørgsmål eller kommentarer til mig eller den øvrige bestyrelse. Vores kontaktdata findes på hjemmesiden

Afslutningsvis vil jeg takke Emil og Peter for den måde de har været i stand til at få sekretariatet på skinner. Det er et par hurtige herrer med mange gode idéer og det betyder, at de har mange opgaver i gang og arbejder rigtig meget. Heldigvis bakkes de op af både Mie i sekretariatet og Thomas og Mette i golfreceptionen. Alle tager venligt og professionelt imod os og er med til at skabe et dejligt klubliv.

Må jeres drives være lange og jeres puts lige

Karsten Glahn