1. Medlemsstatistik
  Vi har en rigtig god tilgang af nye medlemmer, så vi håber at ende året med en netto tilgang af medlemmer.
  Ultimo tallet er udtryk for allerede kendte skift af medlemskategorier og udmeldelser.
 2. Golfspilleren i Centrum
  Der er netop udsendt 2. runde til vores medlemmer, og Bestyrelsen vil følge op på det når resultaterne foreligger.
 3. Lær Golf på 4 Uger
  Igen i år har vi en rigtig fin tilgang af nye medlemmer takket være en ihærdig indsats af vores frivillige og medarbejdere.
 4. Baneudvalget
  Baneudvalget har holdt møde, og her er det besluttet at flytte tee 45 på 1. hul ned til tee 51, for at reducere muligheden for at blive ramt af bolde fra Drving Range.
  Udvalget besluttede også at fortsætte fokus på topdressing af fairways, for yderligere at styrke græssets vækstmuligheder.
  Endelig vil der blive etableret et tee 45 teested på 13. hul, så man en gang i 2021 ikke længere skal benytte måtten.
 5. Banen
  Greenkeeperne er gået i gang med at forberede især greens, så de har styrke til at klare efter fugt og vinterens kulde..
 6. Økonomi
  Der skal indtræffe en katastrofe for at det regnskabsår der slutter den 30. september 2020, ikke bliver et rigtig fint år fro Hornbæk Golfklub. Vi har også nydt godt af golfens fremgang i Danmark.
 7. Næste Bestyrelsesmøde
  Bestyrelsen holder Temadag inkl. budget og regnskab den 24. oktober 2020
 8. Generalforsamling
  Vi har fået bekræftet vores reservation af Hornbæk Hallen, så årets generalforsamling finder sted den 26. november 2020.