1. Tilskud fra DGI/DIF Corona pulje
  Vi har søgt og fået godt kr. 40.000 i tilskud fra Corona puljen, til at dække en del af de tabte indtægter i starten af året..
 2. Ny roughklipper
  Klubben har fået et godt tilbud, og det er besluttet at lease en ny Roughklipper til kr. 370,.000 ekskl. moms, der leveres primo september. Den eksisterende er 12 år gammel og nedslidt.
 3. Medlemsstatistik
  Vi har en rigtig god tilgang af nye medlemmer, så vi håber at ende året med en netto tilgang af medlemmer.
  Ultimo tallet er udtryk for allerede kendte skift af medlemskategorier og udmeldelser.
 4. Medlemsmøder
  På grund af Covid-19 er det besluttet at aflyse medlemsmøderne i september måned.
 5. Golfspilleren i Centrum
  Dagen før bestyrelsesmødet kom der tal fra Golfspilleren i Centrum, og det er glædeligt at konstatere at klubben på alle tre hovedområder, Medlemmer, Gæster og Nye medlemmer, ligger markant over gennemsnittet for hovedstaden.
 6. Lær Golf på 4 Uger
  Tilslutningen til vores kurser i august og september er overvældende og det lover godt for medlemstilgangen..
 7. Driving Range
  Der lander en del bolde på tee 45, og bestyrelsen har bedt Baneudvalget om at finde en løsning.
 8. Klubmesterskaber
  Bestyrelsen har besluttet at sætte mere gang i klubmesterskaberne ved at udvide aktivitetsniveauet.
 9. Banen
  Banen høster fortsat roser for sin stand fra både medlemmer og gæster og frugten af arbejdet med at topdresse fairways begynder at kunne ses..
 10. Påbud om epoxybelægning i lagerrum ved Café Rolf
  Vi har fra Fødevarestyrelsen modtaget et påbud om at udføre epoxybelægning på gulvet i lagerrummet. Det forventes at koste mellem kr. 75 og 100.000. Arbejdet udføres i januar 2021. 
 11. Økonomi
  Indtil videre er vi sluppet fint gennem Coronaen, og den øgede medlemstilgang har sikret en god indtjening. Omkostningerne følger budgettet, bortset fra en mindre overskridelse på Caféen som følge af investeringer i forbindelse med .skiftet af forpagter.
 12. Næste Bestyrelsesmøde
  Mødet er planlagt til 15. september 2020
 13. Generalforsamling
  Vi har fået bekræftet vores reservation af Hornbæk Hallen, så årets generalforsamling finder sted den 26. november 2020.