I forlængelse af de nye anbefalinger og regler om forsamlinger, så er det besluttet at aflyse Andeturneringen. Alle de tilmeldte har fået refunderet det indbetalte beløb til deres konto.

Det er indtil videre muligt at afholde Generalforsamlingen som planlagt den 26. november kl. 19 i Hornbæk Hallen, så det holder vi fast i. Generalforsamlingen afholdes i henhold til de regler og anbefalinger myndighederne har på tidspunktet for afholdelse, og vi vil kort tid inden selve generalforsamlingen udsende en mail der præciserer rammerne for afholdelsen.

Venlig hilsen
Hornbæk Golfklub