Fremover vil du kunne se “Information fra Bestyrelsen”, regnskaber og generalforsamlingsreferater på Bestyrelsens side.

Vi vil lægge lidt flere Generalforsamlingsreferater og regnskaber op i løbet af sommeren.