I Hornbæk Golfklub rives bunkerne alle ugens 7 dage, for at mindske generne fra de manglende river.

Da det trækker lidt ud med lempelser i anbefalingerne vedr. river i bunkers, indføres derfor fra søndag den 10. maj følgende lokalregel:

Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c. Der kan droppes uden straf i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere flaget.

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

Uddybning fra DGU

Regel 16.1c giver mulighed for lempelse i bunkeren for unormale baneforhold, såsom midlertidigt vand og areal under reparation. Under normale omstændigheder behandles dårlig eller manglende vedligeholdelse af en bunker ikke som unormale baneforhold. En komité kan dog efter Golfreglerne erklære “enhver del af banen…som areal under reparation (enten ved at markere det eller på anden måde).” Det har man valgt at gøre via ovennævnte lokalregel, som dog kun accepteres for tællende runder i denne specielle situation, da metoden ikke er tænkt anvendt som en generel erklæring for alle bunkere på en bane.

Lokalreglen er også udstedt for at sikre, at bunkere bibeholdes til at være en del af udfordringen ved at spille banen og for at sikre, at runderne dermed på rimelig vis kan være tællende. Der findes andre muligheder for helt at kunne tage bunkere ud af spil, men i denne situation, hvor mange/alle bunkere er berørt, vil sådanne lokalregler ikke i længden kunne fastholde den almindelige udfordring ved at spille banen.

Udover muligheden for at spille bolden, som den ligger, har spilleren via lokalreglen mulighed for at tage lempelse uden straf, hvor dette ellers ville være forbundet med straf for uspillelig bold. Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Skulle spilleren i stedet ønske at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, giver 16.1c denne mulighed med 1 strafslag (mod ellers 2 ved uspillelig bold). For at balancere forskellen mellem de normale forhold og “Corona-forhold” (med mere fordelagtig lempelsesmulighed) tillader lokalreglen dog ikke, at der tages lempelse efter 16.1c, hvis det kun er spillerens stance, der er generet.

Regel 16.1c henviser til, at der tages lempelse uden straf, som beskrevet i 16.1b – dvs. droppes – mens 16.1c præciserer, at lempelsesområdet er i bunkeren.

NB! DGU anerkender dog ikke lokalregler for spil med lejeforbedring hvor bolden placeres i bunkere, som grundlag for at spille tællende runder. Det vil sige, at man ikke kan anvende Standardlokalregel E-3 i denne situation – hvor bolden placeres inden for en angivet længde.

Regel- og Handicapudvalget