Under videoerne kan du læse en dybere beskrivelse af Sørens plejestrategi for banen i 2021 og fremadrettet, samt blive klogere på hvorfor vores bane står ekstra flot ift. tidligere år. God læselyst.  

I linket nedenfor ses hvorledes greenkeeperne skifter hullerne på greens. 

Hulskift

 

 

Mange har den seneste tid rettet henvendelse om hvorfor vores greens’ hastighed samt generelle stand har været bedre i 2020 og starten på sæson 2021 end hidtil.

Optimering af greens kommer som resultat af en ny plejestrategi, hvor vi uden at gå på kompromis med sundhed og naturen har set flot udvikling af vores greens. I moderne greenkeeping ændrer plejestrategierne sig gennem forskning samt nye produkter som gødning, afspænding, topdress og græsfrø.  Den viden sætter vi os ind i og benytte os af i videst mulige udstrækning.

Det har vist sig gennem forskning de sidste 10-15 år, at tromling/rulning af greens er sundt for græsset, udover det giver en fastere, hurtigere og mere jævn spilleoverflade. Både svampesygdomme og mos-udvikling formindskes ved tromling af greens, hvilket er i skarp kontrast til tidligere ideer om at komprimeringen af græsset var usundt for greens i længden. I Hornbæk kører vi med vibrations-/tromle led, som ikke komprimerer dybere i vækstlaget, men kun trykker i toppen, udover det vibrerer den sandet i overfladen, og da topdresset er sand med den rigtige kornkurve, er det ikke muligt at pakke sandet med denne proces. For at være helt sikre på ikke at overkomprimere underlaget lufter/prikker vi greens ca. 8 gange i løbet af sæsonen, og får på den måde også sat gang i omsætningen af dødt organisk materiale(filtlag) som findes i overfladen af greens. Udover at klubben har investeret i et nyt forbedret vibrations-/tromle sæt, har vi i 2020 og 2021 opjusteret tromlingen fra 1-2 gange ugentligt til 5 gange ugentligt, hvilket har givet synlig effekt.

Forskning og udvikling hos græsproducenterne giver nye muligheder, eftersom sorterne bliver stærkere og mere modstandsdygtige overfor svampe/sygdomme og slid, samtidig med at vi skal være nøjsomme med hensyn til vand/gødning. Med disse faktorer har vi i denne sæson klippet greens i en højde på 4,2 millimeter, hvor vi før har ligget på 4,5-5 millimeter. Denne ændring hjælper naturligvis også en smule til at skabe øget hastighed på greens.

I april måned lavede vi analyse på greens’ rodlængder, filtlag, græssammensætning, ukrudtstryk og sygdomme. Denne analyse giver os et overblik samt mulighed for at ændre bane plejen, uden at gå på kompromis med tilstanden i greens. Analysen har vi lavet i 10 år, og med dette værktøj kan jeg se om en klippehøjde på 4,2mm har ændret tilstanden. Analysen udarbejdes på samme tidspunkt hver år, da eksempelvis rodlængen varierer i løbet af sæsonen – fra oktober til marts bruger planten kræfter på rodudvikling, resten af året bruges energien til at producerer bladmasse.

I løbet af sæsonen tilføres der gødning, afspænding og kunstvanding. Planten får serveret det hele fra overfladen og har derfor ikke behov for at sætte rødderne dybt, dette er planten nødsaget til fra oktober til sæsonstart. Rodudviklingen er vigtig, eftersom lange rødder giver mulighed for at hente vand og næring i et stort område og tørkeskader ses naturligvis senere med dybe rødder end ved planter med korte rødder. Vi har haft fokus på vores greenanalyse i mange år, derfor har vi godt styr på hvad der er under det grønne på greens. Og på nuværende tidspunkt har vi en acceptabel rodlængde.

Vertikalskæring foregår også hyppigere end tidligere, i takt med vi gøder greens hver 20. dag, holdes greens i god vækst og bliver derfor tætte. Dette går ud over hastigheden hvis man ikke vertikalskærer greens. Vi skærer dem vertikalt hver 3 uge, og så vidt muligt kun ½mm over jordoverfladen, så græsmængden reduceres, hvilket med det samme mærkes på hastigheden som bliver hurtigere.

Greens har hele sidste år været ensartede og set visuelt bedre ud end tidligere år, det hænger sammen med at vi har ændret vores strategi for udbringning af gødning, hvor vi tilfører samme mængde som vi plejer, men udbringer hyppigere og mindre mængder.

Vores til førelse af afspændingsmiddel har også gjort en forskel. Afspændingsmiddel bruger vi for at bryde den barriere der findes i dødt organisk filtlag i toppen af greens. Der er visse fordele ved brug af afspænding; vand og næring har bedre mulighed for at komme til rodzonen, hvilket fremmer rodvækst. Afspændingsmiddel forebygger og bekæmper tørkepletter, og effektiviteten af vanding af greens maksimeres. Vand og luftbalancen i greens forbedres, så der er passende vækstmuligheder samt mindsket risiko for udtørring. Forskning med afspænding har de sidste par år vist gode resultater, og vi har i Hornbæk oplevet mindre slitage, færre tørkepletter og mørke skygger i greens er formindsket. Dertil ligger kraftigt nedbør ikke så længe på greenoverfladen og greens bliver ensartede. Vi tilfører årligt 100 liter, for bare 10 år siden tilførte vi kun 20 liter og for 15-20 år siden tilførtes der slet ikke afspændingsmiddel.

I 2020 blev der brugt over 1700 arbejdstimer på vores greens, og vi er glade for at kunne se resultatet af arbejdet, og at medlemmerne også har bemærket det.

Forbedring af fairways vil igen i år påbegyndes i maj måned, hvor vi topdresser/eftersår. I denne sæson med særlig fokus på hul 5, 8, 12, 15 og 16.

Fårene er kommet tilbage i engen efter vinterophold hos Christian, fårene har fået ormekur, er nyklippede og de er i det hele taget bare så fine.

I øvrigt har vi, foruden vores faste team på 5 mand, ansat 2 sæsonmedarbejdere med start maj. Jaimie er ansat i 7 måneder. Han har været greenkeeper stort set hele sit liv, og tilmed som chefgreenkeeper i mange år. Leif er blevet ansat i 5 måneder, og han har arbejdet på kirkegård samt skole, hvor han har passet de grønne arealer.

Det bliver rigtigt godt, og frigiver tid og ressourcer til at vi i år kan få en rigtigt flot bane at spille på.

 

I ønskes alle en god golfsæson i 2021

//Søren Petersen.