Så bores der nedad!!

JORDBUNDSPRØVER SKAL DER TIL. I sidste uge havde vi besøg af Franck Geoteknik, som er hyret til at foretage jordbundsprøver på det område, hvor vores nye bade-og omklædningsrum skal bygges og ikke mindst vores golfcenter. Jordbundsprøverne skal afgøre, hvor langt ned vi skal for at nå et stabilt underlag til fundamentet. Desværre viste prøverne, at…

Kamera udfordringer på hul 1

Som I måske har bemærket så driller vores kamera med live billeder på hul 1 for tiden. Det betyder, at der pt ikke leveres live billeder fra hul 1. Vær derfor særlig opmærksom på, at se på banestatus , såfremt du gerne vil se om banen er åben. Vi arbejder på en løsning og håber…

Banevandring og information 20. marts. kl.11-13

På generalforsamlingen i november fremkom et ønske omkring en banevandring og det vil Baneudvalget nu gerne følge op på.  Baneudvalget vil på dette møde give en general information omkring banen og de områder der arbejdes med. Ligeledes vil det være muligt at komme med konkrete forslag, som efterfølgende kan drøftes i Baneudvalget.  Eventuelle forsalg bedes…