Brug af puttinggreen

Puttinggreen åbnes med følgende restriktioner fra 15. april 2020 Der må maksimalt opholde sig fem spillere på puttinggreen ad gangen Det er kun tilladt at benytte egne bolde Hulkopperne er med vilje vendt med bunden i vejret, så bolden ligger i overfladen af hullet. Der kommer ingen flag eller pinde i hullerne Proen har fortrinsret…

Brug af indspilsgreen

Indspilsgreen åbnes med følgende restriktioner fra 15. april 2020 Der må maksimalt opholde sig tre spillere på eller omkring indspilsgreen ad gangen Det er kun tilladt at benytte egne bolde Hullerne bliver ændret, så der indsættes en foring i hullet der gør at bolden kun kan ligge 5-10 millimeter nede i hullet Det er forbudt…